Atvērt galveno saturu

5 Kursi 1 Categories

Modificēts 2 janvāris 2024

Oriģinālie kursi
Datu drošība informāciju tehnoloģijās (4.2.)
Drošība
Preview Course

Pārvaldnieks: Aleksejs ZorinsPasniedzējs: Admin User

Datu drošība informāciju tehnoloģijās (4.2.)

Šis kurss sniedz zināšanas par kiberdrošības pamatprincipiem. Jūs uzzināsiet par kiberdrošības vēsturi, kiberuzbrukumu veidiem un motīviem, pašreizējiem draudiem organizācijām un privātpersonām. Galvenā terminoloģija, sistēmas pamatjēdzieni un rīki tiks apskatīti kā ievads kiberdrošības jomā.

Šis kurss ir paredzēts ikvienam, kurš vēlas iegūt pamatzināšanas par kiberdrošību vai kā pirmais kurss kursu sērijā, lai apgūtu prasmes strādāt kiberdrošības jomā kā kiberdrošības analītiķim.

Ilgtspējīga digitālā inovācija (4.4.)
Drošība
Preview Course

Pārvaldnieks: Edmunds JansonsPasniedzējs: Admin User

Ilgtspējīga digitālā inovācija (4.4.)

Mūsdienu uzņēmējdarbības vide sastopas ar diviem galvenajiem izaicinājumu virzieniem - digitalizāciju un ilgtspēju.

Radot jautājumu - kā radīt jaunas inovācijas, paaugstināt dzīves līmeni un vienlaikus spēt saglabāt ilgtspēju?

Abi aspekti ietekmē uzņēmējdarbību tagadnē un nākotnē. Ilgtspējīgu digitālo inovāciju kursa ietvaros tiek apskatīta iespēja identificēt uzņēmējdarbības iespējas, kuras ir savlaicīgi identificējamas, uz kurām var balstīt stratēģiju saturu. 

 Kurss izveidots, izmantojot Coursera kursa "Sustainable Digital Innovation" materiālus

https://www.coursera.org/learn/sustainable-digital-innovation