Atvērt galveno saturu

4 Kursi

Kiberdrošība un e-studiju tehnoloģijas (4.2) I
Oriģinālie kursi
Preview Course

Pārvaldnieks: Viesturs Bambans

Kiberdrošība un e-studiju tehnoloģijas (4.2) I

Kurss tiek nodrošināts angļu valodā.

Privātums, datu aizsardzība un informācijas drošība (4.2.)
Oriģinālie kursi
Preview Course

Pārvaldnieks: Kārlis ApalupsPasniedzējs: Admin User

Privātums, datu aizsardzība un informācijas drošība (4.2.)

Privātums, datu aizsardzība un informācijas drošība

Pēc šī kursa apgūšanas studentam būs izpratne par fizisko personu datu aizsardzības tiesībām un datu pārziņa un operatora pamatpienākumiem datu subjekta interešu nodrošināšanā un datu aizsardzībā, kā arī spējas analizēt dokumentus un prognozēt iespējamos fizisko personu datu aizsardzības tiesību pārkāpumus. Studentam jāspēj identificēt datu aizsardzības riski, informācijas drošības riski un novērtēt savu privātuma līmeni. Privātums un datu aizsardzība ir vienlaikus saistīta ar informācijas drošību, kura ir visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas elements. Visaptverošajā valsts aizsardzībā, kur katrs sabiedrības loceklis tiek organizēts, lai aizsargātu valsti pret visa veida uzbrukumiem, gan militāriem, gan nemilitāriem, informācijas drošībai ir aizvien lielāka nozīme, ņemot vērā sekas, kādas valstij un sabiedrībai var nodarīt pret to vērsts uzbrukums. Šī kursa ietvaros students iegūs visaptverošas zināšanas par informācijas un datu nozīmi sabiedrībā un to aizsardzību - par normatīvo aktu prasībām, industrijas labo praksi un Latvijas situāciju.


Kursa autors: Kārlis Apalups, MBA

Kursa apjoms: 20h

Prasības kursa apguves uzsākšanai/mērķauditorija: Studenti, atbildīgie darbinieki un citi interesenti ar digitālajām prasmēm, kas spēj izmantot dažādus digitālos rīkus, lai apgūtu un pielietotu privātuma, datu aizsardzības un informācijas drošības pamatprincipus un rīkus.

Kursa īstenošanas mērķis: Uzlabot apmācāmā prasmes informācijas drošībā kā visaptverošas valsts aizsardzības sastāvdaļā un padarīt apmācāmo par spējīgu nodrošināt savu un citu datu aizsardzību un privātumu ikdienā, prast izskaidrot datu aizsardzības prasības citiem.

Sasniedzamie rezultāti:

Pēc šī kursa apgūšanas studentam būs izpratne par fizisko personu datu aizsardzības tiesībām un datu pārziņa un operatora pamatpienākumiem datu subjekta interešu nodrošināšanā un datu aizsardzībā, kā arī spējas analizēt dokumentus un prognozēt iespējamos fizisko personu datu aizsardzības tiesību pārkāpumus. Studentam jāspēj identificēt datu aizsardzības riski, informācijas drošības riski un novērtēt savu privātuma līmeni. Privātums un datu aizsardzība ir vienlaikus saistīta ar informācijas drošību, kura ir visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas elements. Visaptverošajā valsts aizsardzībā, kur katrs sabiedrības loceklis tiek organizēts, lai aizsargātu valsti pret visa veida uzbrukumiem, gan militāriem, gan nemilitāriem, informācijas drošībai ir aizvien lielāka nozīme, ņemot vērā sekas, kādas valstij un sabiedrībai var nodarīt pret to vērsts uzbrukums. Šī kursa ietvaros students iegūs visaptverošas zināšanas par informācijas un datu nozīmi sabiedrībā un to aizsardzību - par normatīvo aktu prasībām, industrijas labo praksi un Latvijas situāciju.

Prasības kursa apguvei, vērtēšanas kritēriji:

Nepieciešams patstāvīgi apgūt studiju kursu pilnā apjomā.

Jūras kiberdrošība (4.1.)
Oriģinālie kursi
Preview Course

Pārvaldnieks: Inese BarbarePārvaldnieks: Deniss BickovsPārvaldnieks: Ingūna SīmanePārvaldnieks: Sanita ŪzuliņaPasniedzējs: Admin User

Jūras kiberdrošība (4.1.)

Iegūt zināšanas par jūrniecības kiberdrošību pamatzināšanu, tās lomu un ietekmi uz jūrniecību, informācijas un operāciju tehnoloģijas  sistēmu uzbūvi un kiberdrošības aizsardzības lomu tajās.

Ievads digitāli ilgtspējīgai dzīvei (4.4.)
Oriģinālie kursi
Preview Course

Pārvaldnieks: Edmunds JansonsPasniedzējs: Admin User

Ievads digitāli ilgtspējīgai dzīvei (4.4.)

Kursa ietvaros studējošie tiek iepazīstināti ar galvenajām tēmām saistībā ar ilgtspējas nozīmi digitālo pakalpojumu izstrādē.