Atvērt galveno saturu

5 Kursi 1 Categories

Modificēts 2 janvāris 2024

Oriģinālie kursi
Komunikācija 21.gadsimta darba vietā (2.1.)
Komunikācija un sadarbība
Preview Course
Google disks (2.2.)
Komunikācija un sadarbība
Preview Course

Pārvaldnieks: Andris VagalisPasniedzējs: Svetlana IgnatjevaPasniedzējs: Admin User

Google disks (2.2.)

Tehnoloģijas labklājībai: IKT loma ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā (2.3.)
Komunikācija un sadarbība
Preview Course

Pārvaldnieks: Maija BurimaPārvaldnieks: Svetlana Ignatjeva

Tehnoloģijas labklājībai: IKT loma ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā (2.3.)

Kursā tiek atklāts, kā digitālās tehnoloģijas paplašina cilvēku iespējas,  nodrošinot viņiem pieeju izglītībai, veselības aprūpei, banku un valsts sniegtajiem pakalpojumiem, un kā “lielie dati” tiek izmantoti datos balstītas, uz cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu orientētas politikas veidošanai.   Kursā tiek skatītas arī ar tehnoloģiju izmantošanu saistītās problēmas, piemēram, konfidencialitāte, datu pārvaldība, kiberdraudu riski, elektroniskie atkritumi un sociālo atšķirību paplašināšanās, un piedāvāti paņēmieni to risināšanai.

Failu sadarbība Slack rīkā un Google Drive integrācija (2.4.)
Komunikācija un sadarbība
Preview Course
Tiešsaistes mācības un mācīšanās (2.4.)
Komunikācija un sadarbība
Preview Course