Atvērt galveno saturu

11 Kursi 1 Categories

Modificēts 2 janvāris 2024

Oriģinālie kursi
Datu pratība (1.1)
Informācijas un datu lietpratība
Preview Course

Pārvaldnieks: Sarma CakulaPasniedzējs: Admin User

Datu pratība (1.1)

Kursa mērķis ir paaugstināt zināšanas, prasmes un iemaņas datu, informācijas novērtēšanā, datu un informācijas kritisku novērtēšanu un interpretāciju, iepazīstināt dalībniekus ar statistikas nozīmi, statistiskajiem pamata rādītājiem, datu vizualizāciju un datu analīzes nozīmi.

Padziļināta informācijas pratība (1.2.)
Informācijas un datu lietpratība
Preview Course

Pārvaldnieks: Svetlana IgnatjevaPārvaldnieks: Sandra ZariņaPasniedzējs: Admin UserNerediģējošs pasniedzējs: Jānis Kapenieks sen.

Padziļināta informācijas pratība (1.2.)

Šis kurss ir noderīgs visiem, īpaši studentiem un jaunajiem pētniekiem, kam ikdienā nepieciešams meklēt, izvērtēt un apkopot informāciju. 

Pārvaldnieks: Svetlana IgnatjevaPasniedzējs: Jānis Kapenieks sen.Pasniedzējs: Admin User

Informācijpratības pamati (1.2.)

Šī kursa ietvaros tiks attīstītas kursantu informācijpratība: kritiskā domāšana, informācijas meklēšana un ticamības novērtēšana. Tiks pilveidota izpratne par dažādiem informācijas avotiem, tika attīstītas prasmes meklēt, atlasīt informācijas avotus un izvērtēt to ticamību, atpazīt patiesu un nepatiesu informāciju, kā arī tiks apgūti atsauču veidošanas stili un pamatprincipi. Kursanti paplašinās izpratni par plaģiātu un zinās paņēmienus, kas palīdz izvairīties no plaģiāta. 

Pārvaldnieks: Anna NikolajevaPasniedzējs: Admin User

Datu pratības pamati (1.3.)

Izpratne par to kas ir datu zinātne un datu zinātnes rīku pielietošanas iespējām.

Datu analīze ar Excel (1.3.)
Informācijas un datu lietpratība
Preview Course

Pārvaldnieks: Aleksejs ZorinsPasniedzējs: Admin UserNerediģējošs pasniedzējs: Andris Skromulis

Datu analīze ar Excel (1.3.)

Šis kurss ir paredzēts, lai sniegtu jums pamatzināšanas par Excel izklājlapu izmantošanu datu analīzei. Tajā ir aprakstīti daži no pirmajiem soļiem darbam ar izklājlapām un to izmantošana datu analīzes procesā. Jūs iegūsit pieredzi datu tīrīšanā un transformācijā, izmantojot funkcijas, un pēc tam analizēsiet savus datus, izmantojot tādas metodes kā filtrēšana, šķirošana un rakurstabulu izveide.

Datu analīze lēmumu pieņemšanai (1.3)
Informācijas un datu lietpratība
Preview Course

Pārvaldnieks: Pēteris Grabusts

Datu analīze lēmumu pieņemšanai (1.3)

Pabeidzot šo kursu, Jūs sapratīsit, ka:

  • Lai pieņemtu labus lēmumus, ir jāsaprot gan statistikas metodes, gan cilvēka argumentācija.
  • Tradicionālās statistikas metodes un pieejas konceptuāli piemērotas lielo datu apstrādē.
  • Datu kvalitāte ir lēmumu pieņemšanas neatņemama sastāvdaļa.
  • Paškritiski jāpieiet statistikas rezultātiem un jāuzmanās no pārāk ātra mēģinājuma apstiprināt izvirzītās hipotēzes.

Izklājlapu izmantošanas iespējas datu analīzei (1.3.)
Informācijas un datu lietpratība
Preview Course

Pārvaldnieks: Dina BarutePasniedzējs: Admin User

Izklājlapu izmantošanas iespējas datu analīzei (1.3.)

Izklājlapu rīki, piemēram, Excel, ir būtisks rīks darbam ar datiem — gan datu analīzei, gan biznesam, mārketingam vai pētniecībai. Šis kurss ir paredzēts, lai sniegtu jums pamatzināšanas darbā ar Excel un to, kā to izmantot datu analīzei.

Ievads datu analītikā (1.3.)
Informācijas un datu lietpratība
Preview Course

Pārvaldnieks: Kaspars OsisPasniedzējs: Admin User

Ievads datu analītikā (1.3.)

Kurss "Ievads datu analītikā" ir paredzēts, lai sniegtu pamatzināšanas un izpratni par datu analītiku un svarīgākajiem soļiem datu analītikas procesā. Spētu izskaidrot dažādas datu tipu struktūras, datņu formātus un datu avotus. Kā arī, lai spētu izskaidrot atšķirības saistībā ar dažādām darba lomām datu jomā tādām kā datu inženieris, datu analītiķis, datu zinātnieks un biznesa inteliģences analītiķis. Kursa apguves gaitā iegūstama izpratne par dažādiem datu apstrādes rīkiem un programmatūru, kā arī iegūstama spēja izskaidrot datu analīzes procesa soļus ieskaitot datu iegūšanu, priekšapstrādi, datizraci un datu vizualizēšanu.

Datu ieguve un zināšanu atklāšana (1.3)
Informācijas un datu lietpratība
Preview Course

Pārvaldnieks: Pēteris Grabusts

Datu ieguve un zināšanu atklāšana (1.3)

Kursa īstenošanas mērķis ir sniegt izpratni par matemātikas jēdzieniem, lai nodrošinātu matemātikas zināšanas turpmākai zināšanu ieguves algoritmu apgūšanai, kā arī pilnveidot digitālās kompetences datu, informācijas un digitālā satura pārvaldībā

Matemātiskās metodes datu analīzē (1.3)
Informācijas un datu lietpratība
Preview Course

Pārvaldnieks: Pēteris GrabustsPasniedzējs: Admin User

Matemātiskās metodes datu analīzē (1.3)

Kursa īstenošanas mērķis ir sniegt izpratni par matemātikas jēdzieniem, lai nodrošināt matemātikas zināšanas turpmākai sarežģītāko matemātikas speciālo kursu apgūšanai, kā arī pilnveidot digitālās kompetences datu, informācijas un digitālā satura pārvaldībā 

Datu analītika ar Python (1.3.)
Informācijas un datu lietpratība
Preview Course

Pārvaldnieks: Kaspars Osis

Datu analītika ar Python (1.3.)

Kurss "Datu analītika ar Python" ir paredzēts, lai iepazītos ar datu analīzi izmantojot Python. Šī ir būtiska prasme datu zinātniekiem un datu analītiķiem. Šis kurss iepazīstinās studējošo sākot no datu analīzes pamatiem ar Python līdz datu modeļu veidošanai un novērtēšanai.